FIND YOUR STYLE

สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ

เหนือกว่าคู่แข่งด้วย GBOLD TechnologyTM (จีโบลด์ เทคโนโลยี)
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นวัสดุเอกสิทธิเฉพาะของแกมโบล
มีความโดดเด่นเรื่องความคงทน น้ำหนักเบา และ ความนุ่มสบายในการสวมใส่
comfort ใส่สบาย รองรับสรีระเท้า
soft ผิวสัมผัส นุ่มสบายเท้า
Lite มีน้ำหนักเบา